FARMI-projekti saatiin pitkällisen suunnittelu- ja toteutusvaiheen jälkeen viimein meidän osaltamme päätökseen.